FAQs Complain Problems

Flash News

नियमावली

आर्थिक रुपले विपन्न अति सिमान्तकृत समुदाय तथा परिवारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६

थाहा नगरपालिका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७७ (संशोधनसहित)

थाहा नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७

थाहा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको बाँझो जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७७

काममा आधारीत राहत वितरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७

कोसेली घर संचालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६

स्थानीय संस्था दर्ता नियमावली, २०७६

थाहा नगरपालिकाको ठुला सवारी साधन परिचालन र व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७६”

थाहा नगरपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधी,२०७६

Pages

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००