FAQs Complain Problems

Flash News

कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा

थाहा नगरपालिकाले लिएको कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाफल २०७७ जेठ ५ गत प्रकाशन गरेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७६ को नगरस्तरीय परीक्षाको परीक्षाफल नगरस्तरीय परीक्षा समितिले प्रकाशन गरेको हो । प्रकाशित नतिजा अनुसार ६ सय ९८ परीक्षार्थी मध्ये ३.६ जिपीए भन्दा माथि प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या ३८ रहेको छ । त्यस्तै ३.२ जिपीए भन्दा माथि प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या ८१, रहेको छ । २.८ जिपीए भन्दा माथि प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या ९३ रहेको छ । २.४ जिपीए भन्दा माथि प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या १७० रहेको छ । २ जिपीए भन्दा माथि प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या २५४ रहेको छ । १.६ र सो माथिको संख्या ४८ र, १.६ भन्दा तल जिपीए प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या १४ रहेको छ । थाहानगरले २०७६ फागुन २७ देखि चैत्र ५ गतेसम्म कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा संचालन गरेको थियो । 

नगरस्तरीय परीक्षा समितिबाट प्रकाशन भएको नतिजा पुर्नयोग गर्न चाहेमा प्रति विषय रु १००/- थाहा नगरपालिकाको कार्यालयमा राजश्व बुझाई नतिजा प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र भित्र निवेदन दिन सकिने छ ।
 

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.