FAQs Complain Problems

Flash News

प्रविधि हस्तान्तरणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००