FAQs Complain Problems

Flash News

नगर प्रहरीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००