FAQs Complain Problems

Flash News

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता तथा फिल्ड सहायकको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००