FAQs Complain Problems

Flash News

खानेपानी उपभोक्ताहरुका लागि सूचना ! (थाहा–१, २, ३ र ४)

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००