FAQs Complain Problems

Flash News

नगर प्रहरीको वैकल्पिक सूचीमा रहेका उमेद्वारहरुलाई सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००