FAQs Complain Problems

Flash News

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००