FAQs Complain Problems

Flash News

थाहा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को दोस्रो चौमासिकको आयव्यय सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००