FAQs Complain Problems

Flash News

थाहा नगरपालिकामा स्थायी नियुक्त भई आएका शिक्षकहरुको पदस्थापना गरिएको सूची !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

थाहानगरको पर्यटकीय क्षेत्र घुमफिर र बसोबासका लागि: