FAQs Complain Problems

Flash News

थाहा नगरपालिकाको ५ अैा नगर सभा आज असार २५ गतेको दिन सम्पन्न गरियो ।

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००