FAQs Complain Problems

Flash News

थाहा नगरपालिकाको लोकसेवा कक्षा संचालन हुने बारे सूचना ।

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००